บริษัท เชียงใหม่ ชิปปิ้ง  จำกัด
189/6 บ้านถวาย โซน 5 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Tel: 66-087-1923384,
66-093-3596456
www.chiangmaishiping.com e-mail:chiangmaishipping@hotmail.com

CHIANGMAI SHIPPING  CO.,LTD.| HEAD OFFICE :
Baan Tawai 189/6 T. Nong Kaew A.Hang Dong,Chiang Mai Thailand 50230
Tel: 66-087-1923384,66-093-3596456
www.chiangmaishiping.com e-mail:chiangmaishipping@hotmail.com

 

Copyright 2005 Chiangmai Shipping and Packing Co.,Ltd. established Since Jan 1, 1990. Designed by Mike

Find us on

Youtube

Facebook